Hypermobility Spectrum Disorder

voorheen HMS of Hypermobiliteitssyndroom

 

Het grote verschil tussen HSD en hEDS zijn de striktere criteria in vergelijking met die van HSD!

 

Hierbij gaat men uit van de vergelijking tussen een persoon met een gewone gewrichtsmobiliteit, tegenover van de gewrichtshypermobiliteit van die van een patiënt met hEDS.

Van het ene uiterste naar het andere dus…

 

De vaststelling van gewrichtsmobiliteit benadert men door het geheel te gaan bekijken.

Dit door te bekijken volgens de criteria die gesteld zijn in 2017 !

 

Op onze webpagina waar hEDS wordt uitgelegd, kun je de nieuwe criteria terugvinden!

 

De indeling van de subtypes van HSD hangt van 3 factoren af:

  • The Beighton score
  • Welke gewrichten juist hypermobiel zijn
  • En de aanwezigheid van andere problemen in het bewegingsstelsel

 

Voor dit schema te bekijken is het aan te raden dit te doen op een computerscherm!

 

 

 

Asymptomatic generalized JH

 

Asymptomatic peripheral JH

 

Asymptomatic localized JH

 

Generalized-HSD

 

Peripheral-HSD

 

Localized-HSD

 

Historical-HSD

 

hEDS

 

 Beighton score

 

 

Positief

 

Meestal negatief

 

Negatief

 

Positief

 

Meestal negatief

 

Negatief

 

Negatief

 

Positief

 

Betrokkenheid van het bewegingsstelsel

 

 

Afwezig

 

Afwezig                               Gewrichtshypermobiliteit beperkt tot handen en voeten

 

Afwezig                               Gewrichtshypermobiliteit bij een lokaal gewricht, of lichaamsdeel

 

Aanwezig

 

Aanwezig                            Gewrichtshypermobiliteit beperkt tot handen en voeten

 

Aanwezig                           Gewrichtshypermobiliteit bij een lokaal gewricht, of lichaamsdeel

 

Aanwezig                           Gewrichtshypermobiliteit deed zich vroeger voor

 

Mogelijk

Er wordt ook nagegaan of er een afwijking van de vorm van botten die op elkaar passen. Onder problemen in het bewegingsstelsel kunnen we verstaan dat er pijn mee gepaard gaat. Dat er schade bij de weke delen kan zijn, dat arthrose aanwezig is of sprake van een botziekte, er sprake is verstoorde proprioceptie en hoe de spiertonus is. Het kan zijn dat er slijmbeursontstekingen ontstaan of ontstekingen van de pees, ontwrichtingen of verstuikingen, hielpijn en spierspasmes.

 

Zowel HSD al h-EDS hebben een aangepaste behandeling nodig! Het is wijdverspreider dan eerder gedacht. Het kan zich voordoen omdat het in de familieverbanden meegegeven is door de genen.  Maar het kan ook veroorzaakt worden door schade of een trauma, of door overbelasting alsook door in verkeerde stand te lopen of verkeerde houdingen aan te nemen. Het kan optreden als gevolg van operaties of door medicatiegebruik die de aanmaak van het collageen kan aantasten.

 

BELANGRIJK om weten is dat men voor HSD precies dezelfde behandelmethode toepast als bij hEDS!

 

Vandaar het belang dat er verder onderzoek gebeurd om ook hierin verduidelijking te krijgen,
hopende om hier ook een uniforme guideline in te krijgen om zo gericht mogelijk te gaan handelen!