Bij opstart hadden we de doelstelling om 2000 kg kroonkurken bijeen te sprokkelen.

 

Onze kroonkurkenactie zette aan tot spontane donaties en vrijwilligers die zich kwamen aanbieden. Door de ruggensteun van de (sociale) media waarop we mochten rekenen, dat zowel Zebrapad vzw zelf in het daglicht stelde, maar ook het feit dat de kroonkurken van waarde zijn om research een duwtje in de rug te geven. Daardoor werd ook een vorm van sensibilisatie bereikt, en werd ons doel meer opgemerkt!

 

Heel wat personen engageerden zich als punt in de buurt om de kroonkurken in te leveren. Het merendeel van deze enthousiastelingen gaan zelf ook op pad om her en der kroonkurken op te halen, te sorteren en vervolgens bij ons af te leveren. Al vrij snel werd ons vooropgesteld doel aan in te zamelen kroonkurken overschreden, en telde onze verzameling reeds 4 ton! Er werden ook verzamelbakken geplaatst voor een beperkte periode binnen de gemeente Anzegem op verschillende locaties waarbij inwoners de kans kregen hun kroonkurken hierin te deponeren.

 

Naar het jaareinde toe hadden we de hoop om de 5 ton te halen…

 

 

Een inlevermoment werd voorzien om een jaar lang sparen af te ronden…

De bedoeling hiervan was dat de kroonkurken gezamenlijk in de container gingen om hun reis verder te kunnenzetten naar het recyclagebedrijf, waarbij een waarde kon worden toegekend naargelang de hoeveelheid die we in 2018 verzameld hadden.

Het werd een moment dat mensen zelf nog hun kroontjes in de container konden gieten. Heel wat personen kwamen nog langs met hun bijeen gespaarde kroontjes van binnen het gezin, maar daarentegen ook nog met ladingen waarbij de kofferruimte van de wagen vol mee zat.

Voor sommigen werd het zelfs een symbolische waarde hun kroontjes zelf in te gooien om  hierdoor hun kroontje bij te dragen aan de research naar EDS.

Doordat we de tel niet meer hadden kunnen bijhouden door omstandigheden, hoopten we ons doel van 5 ton te behalen…

 

Met enige symboliek werd HET EERSTE KROONTJE  de container in gegooid

 

door Sylvie, hEDS-patiënte, die de kroonkurkenactie heeft opgezet…

 

Door jullie enthousiasme hebben we dit mooi aantal van 6700 kg aan kroonkurken kunnen bereiken!

Een welgemeende DANK U WEL om deze kroonkurkenactie mee te helpen dragen, en als succesvol te kunnen bestempelen! In 2019 gaan we door…

Alle centen die we hiermee kunnen aanleveren om het onderzoek naar behandeling van EDS te (onder-)steunen zullen zeer nuttig besteed worden!

 

 

Het resultaat oversteeg onze verwachtingen, toen we de dag nadien het aantal kilogram aan kroonkurkendie werden afgewogen, hebben vernomen!

Gedurende het jaar 2018 werden op de kop maar liefst 6700 kg kroonkurken bijeen gespaard voor het goede doel!

Het bedrag dat hiermee werd binnen gehaald wordt integraal geschonken aan het Centrum voor Medische Geneticavan het UZ te Gent!

Dit gebeurt op Zeldzame Ziektedag, namelijk 28 februari 2019!

 

 

Deze prestatie is te danken aan :

– iedereen die de bereidwilligheid toonde om de kroonkurken apart bij te willen houden

– de mensen die belangeloos de kroonkurkjes her en der op gaan pikken, en ze eventueel nog voor ons sorteren vooraleer ze aan ons te bezorgen

–  alle kleine verzamelaars die trots hun opbrengst komen afleveren

– alle kinderen die zich hebben ingezet om ons een heleboel aan kroonkurkjes rijker te maken

– alle minuutjes aan tijd die hier zijn ingeslopen

– al diegenen die zich vrijwillig hebben aangeboden om als inleverpunt te fungeren

– alle personen die een deel van hun ruimte af hebben gestaan om onze kroontjes in onder te brengen

– alle kansen die we gekregen  hebben