Wij zijn een Anzegemse vereniging die verschillende acties en activiteiten organiseert
met het oog op een betere ondersteuning voor de EDS- en HSD-patiënten!
Daarom hebben we doelstellingen vooropgesteld die we trachten te bereiken…

  • Het onderzoek naar de behandeling van het Ehlers-Danlos Syndroom te (onder-)steunen,
    en hierbij financiële steun te bieden aan het Centrum Medische Genetica Gent (UZ)
  • Financiële steun te voorzien naar de zoektocht van het aangetaste gen bij hEDS, oftewel de hypermobiele EDS-vorm
  • Te streven naar meer (h)erkenning en sensibilisering
  • EDS-patiënten samen te brengen, en lotgenoten ook te (onder-)steunen!
  • Een wegwijzer of oversteekplaats te vormen voor de EDS-patiënten, maar ook voor alle betrokkenen op dit pad
  • Te werken aan een beter toekomstbeeld
  • Zorg te dragen voor de EDS-patiënt van vandaag, maar ook met het oog gericht op die van morgen