Wie heeft zin om op de één of andere manier onze werking te verstevigen? Zin om deze uitdaging mee aan te gaan? Een missie om in de toekomst te vervullen?

 

 

Voor onze acties en activiteiten zijn de vrijwillige helpende handen een grote ondersteuning!

 

Door krachten gezamenlijk te bundelen kan meer bereikt worden waarbij niet alleen diegenen die zich hiertoe inzetten er een grote voldoening aan hebben, maar ook grote appreciatie opwekt bij diegenen die het zelf niet meer kunnen uitvoeren als gevolg van de aandoening.

 

Doordat verschillende acties ondernomen worden, alsook verschillende activiteiten gepland staan, is er ook een grote verscheidenheid waar de vrijwilliger zich kan voor inzetten.

De vrijwilliger kan in overleg met de verantwoordelijke de keuze maken waar hij zich precies wil voor inzetten, in een bepaald kader of voor de ruimere werking.

Hierin biedt het ook een mooie kans om talenten verder te ontwikkelen, vrijwillig te werken en zich hierin nog verder te ontplooien.

Dit kan rekening houdende met mogelijkheden hiertoe, beperktheid of net een heel geëngageerde ‘mede’-werker.

 

 

Ook lotgenoten kunnen hier in toetreden, omdat de visie vanuit de patiënt met een andere oogpunt wordt bekeken.

We vinden het belangrijk dat niet alleen de beperkingen worden gezien, maar dat er ook meer belang wordt gehecht aan de mogelijkheden die men bezit.