Waar kan u met de kroontjes terecht ?

 

Zelf ophaalpunt of inleverpunt worden?
Laat het ons weten…

 

2019 was een succesjaar… ook wat onze kroontjesverzameling betreft!

 

Dankzij massale steun, inzet en verschillende initiatieven werden 23.600 kg aan kroonkurken ingeleverd op 21 december!

 

Tijdens ons eerste inzameljaar in 2018 bleek er 6.7 ton ingeleverd te zijn, waarbij we dus in op het jaareinde het drie dubbele behaalden… Het uiteindelijke bedrag dat we hiermee bijeen hebben gespaard werd bepaald aan de hand van de dagprijs, en die bedroeg in totaal op 21 december € 3544,5 !

 

We danken iedereen voor het helpen verzamelen ervan, het sorteren, actie te ondernemen en alle hulp om hiervoor te ondersteunen ! Onze oprechte dank voor jullie inzet !

 

 

 

Aangezien het grote succes de kroonkurkenactie 2018, wordt deze in 2019 terug hernomen!

Na de bekendmaking van het bekomen resultaat van het aantal kilogram aan kroonkurken, gaan onze vrijwilligers steevast voor de 10.000 kg dit jaar

Hiervoor zullen nog heel wat kroontjes meer moeten kunnen bijgedragen worden, en hopen we dan we nog meer (h)erkenning van onze kroonkurkenactie bereiken.

En aldus ook een sensibilisatie voor EDS!

Ieder kroontje telt mee…

Als we samen bijdragen maken, kan er terug een grote massa ingeleverd worden..

Stiekem hopen we op een verdubbeling…

 

 

Het resultaat oversteeg onze verwachtingen, toen we de dag nadien het aantal kilogram aan kroonkurken die werden afgewogen, hebben vernomen!

Gedurende het jaar 2018 werden op de kop maar liefst 6700 kg kroonkurken bijeen gespaard voor het goede doel!

Het bedrag dat hiermee werd binnen gehaald wordt geschonken aan het Centrum voor Medische Geneticavan het UZ te Gent!

Dit gebeurt op Zeldzame Ziektedag, namelijk 28 februari 2019!

 

Bij opstart hadden we de doelstelling om 2000 kg kroonkurken bijeen te sprokkelen.

 

Onze kroonkurkenactie zette aan tot spontane donaties en vrijwilligers die zich kwamen aanbieden. Door de ruggensteun van de (sociale) media waarop we mochten rekenen, dat zowel Zebrapad vzw zelf in het daglicht stelde, maar ook het feit dat de kroonkurken van waarde zijn om research een duwtje in de rug te geven. Daardoor werd ook een vorm van sensibilisatie bereikt, en werd ons doel meer opgemerkt!

Heel wat personen engageerden zich als punt in de buurt om de kroonkurken in te leveren. Het merendeel van deze enthousiastelingen gaan zelf ook op pad om her en der kroonkurken op te halen, te sorteren en vervolgens bij ons af te leveren. Al vrij snel werd ons vooropgesteld doel aan in te zamelen kroonkurken overschreden, en telde onze verzameling reeds 4 ton! Er werden ook verzamelbakken geplaatst voor een beperkte periode binnen de gemeente Anzegem op verschillende locaties waarbij inwoners de kans kregen hun kroonkurken hierin te deponeren.

Een inlevermoment werd voorzien om een jaar lang sparen af te ronden…

De bedoeling hiervan was dat de kroonkurken gezamenlijk in de container gingen om hun reis verder te kunnenzetten naar het recyclagebedrijf, waarbij een waarde kon worden toegekend naargelang de hoeveelheid die we in 2018 verzameld hadden.

Het werd een moment dat mensen zelf nog hun kroontjes in de container konden gieten. Heel wat personen kwamen nog langs met hun bijeen gespaarde kroontjes van binnen het gezin, maar daarentegen ook nog met ladingen waarbij de kofferruimte van de wagen vol mee zat.

Voor sommigen werd het zelfs een symbolische waarde hun kroontjes zelf in te gooien om  hierdoor hun kroontje bij te dragen aan de research naar EDS.

Doordat we de tel niet meer hadden kunnen bijhouden door omstandigheden, hoopten we ons doel van 5 ton te behalen…