Het is hartverwarmend dat reeds op een massale steun mochten rekenen, die ons verder hielpen op ons Zebrapad die we zijn opgegaan…

 

Het spreekt voor zich dat het fijn is om het gevoel te hebben dat wij hiervoor kunnen rekenen op vrijwilligers die ons hierin ook opvangen! Het doet werd deugd dat heel wat steun komt bij de kroonkurkenactie die jullie mede tot een groot succes maken!! Dat er meer inzet is om onze projecten te (onder-)steunen, op eender welke manier ook!

Wij appreciëren heel erg dat hiervoor de moeite genomen wordt, want daar start het mee…

Geloven dat het de moeite is…

 

Hopelijk zijn de boodschappen die we probeerden overbrengen bij het uitwerken van deze site goed overgekomen, en zijn deze duidelijk…

 

Er is een grote noodkreet vanuit de patiënten zelf, maar ook een duidelijke hulpvraag vanuit de artsen die hierin geloven dat er meer duidelijke taal kan gebracht worden door onderzoek! 

 

Daarvoor is zeker nodig dat voor beide kanten de nodige ondersteuning wordt voorzien, maar waar het allemaal om draait zijn investeringen die hiervoor gebruikt moeten worden!

Omdat wij het naast het inzamelen van geld  ook belangrijk vinden dat we dat we door activiteiten te organiseren ook een publiek hiervoor kunnen aantrekken die werkelijk dan ook verzorgd wordt, en/of een leuke activiteit beleeft.  Daarom proberen wij ook de moeite doen om het niet alleen maar te laten overkomen als geld inzamelen, maar vinden we het een must om het tot in de streepjes af te werken! Het moet vooral iets leuks blijven voor iedereen… Daarom schenken onder andere wijzelf en vrijwilligers veel van onze energie weg om dit allemaal mogelijk te maken.

Daarom dank aan iedereen om bijvoorbeeld een ontbijtje te bestellen, deel te nemen aan de fotozoektocht, of gewoon bij gelegenheid eentje te komen drinken ten voordele van ons goede doel, de kroontjes bij te houden en te doneren…

 

Natuurlijk is het ook zo dat wij heel erg dankbaar zijn voor alle giften die wij mogen ontvangen! 

Het is altijd fijn om een vrijwillige een kleine tot zelfs een grote bijdrage gedoneerd te krijgen voor onze werking!

Al deze bijdragen zorgen ervoor dat er hoop is voor de toekomst!

 

Mochten jullie willen doneren via de site kan dit via de  GEEF HOOP-BUTTON …

Tot dusver zijn de bedragen nog niet fiscaal aftrekbaar, dit is pas mogelijk vanaf 2020…

Voor sponsorbedragen is er wel een mogelijkheid om een factuur hiervoor te verkrijgen…

 

 

Daarnaast is het fijn om op helpende en ondersteunende handen te mogen rekenen! Personen of verenigingen die ons mee een zetje geven, of ons een hand toereiken!

Iedereen die graag iets zou willen betekenen voor ons kan informatie vinden bij: