Wanneer men hoefgetrappel hoort denkt men aan het geluid van een paard.

 

Zeer zelden zal iemand direct een verband leggen dat dit eventueel ook van een zebra kunnen zijn, omdat de gedachte aan een paard de meest gangbare is.

 

Bij het horen van hoefslagen verwacht je geen zebra te zien. Dit is in ieder geval veel minder voorkomend, zeldzamer…

 

Het gebeurt zelden, maar het kan ook anders zijn dan de meest voor de hand liggende associatie of meer voorkomende situatie.

 

Omdat bepaalde dingen als normaal gezien worden en de link niet meteen gelegd naar minder onbekende, zeldzame aandoeningen zijn patiënten soms jarenlang op zoek naar een juiste diagnosestelling. Deze zijn de medische zebra’s met hetzelfde hoefgetrappel als een paard, maar uniek in hun voorkomen.

 

De zebra is het symbool van personen met een zeldzame aandoening,
en omwille van deze reden ook onze mascotte geworden.

 

 

‘Het is niet altijd wat je verwacht…’

Wanneer je hoefslagen hoort is het niet altijd een paard, het kan ook een zebra zijn…

De kans is klein, maar in de zeldzame gevallen toch bestaande…

De Ehlers-Danlos Syndromen zijn zeldzame aandoeningen.

Iedere zebra verschilt van strepen en vertoont een uniek beeld, net als alle patiënten met het Ehlers-Danlos Syndroom.

 

Iedere zebra heeft een uniek patroon van strepen…

Net zoals symptomen bij de Ehlers-Danlos Syndromen heel variabel en divers zijn… Geen enkele patiënt vertoont exact dezelfde symptomen of klachten,  maar verschillen onderling.