Wanneer men hoefslagen hoort denkt men aan deze van een paard. Zeer zelden zal iemand direct een verband leggen dat deze eventueel ook van een zebra kunnen zijn.

 

Het verband is niet direct duidelijk, omdat er geen link wordt gelegd  in eerste instantie.

 

De klank van de hoefslagen van een paard en een zebra zijn hetzelfde, maar toch zijn deze niet gelijk aan elkaar…

 

Door het anders, nader of van dichterbij te bekijken kan er opgemerkt worden dat het in zeldzame situaties anders kan zijn dan de meest voor de hand liggende associatie…

 

‘Het is niet altijd wat je verwacht…’

Wanneer je hoefslagen hoort is het niet altijd een paard, het kan ook een zebra zijn…

De kans is klein, maar in de zeldzame gevallen toch bestaande…

De Ehlers-Danlos Syndromen zijn zeldzame aandoeningen.

 

 

Iedere zebra verschilt van strepen en vertoont een uniek beeld, net als alle patiënten met het Ehlers-Danlos Syndroom.

 

 

Symptomen zijn heel variabel en divers… Geen enkele EDS-patiënt vertoont exact dezelfde symptomen, de strepen liggen telkens wel wat anders.

Maar het is enigszins wel gelijklopend aangezien er zich wel een aantal zaken samen manifesteren, waardoor daardoor sprake is van een aandoening.