Wie zich graag inzet om onze kroonkurkencollectie uit te breiden tot de grootste verzameling van het jaar door de kroonkurken in te leveren, kan dat op de al reeds bestaande inleverpunten…

 

 

MAAR je kan jezelf ook opgeven om zelf inzamelpunt te worden waar kroonkurken eventjes bijgehouden worden.
Jullie worden erkend als inleverpunt, en krijgen het nodige promomateriaal waar hiertoe nood aan is.

 

Iedereen kan als het ware fungeren als inleverpunt indien je zelf grote hoeveelheden bijeen kan sprokkelen, of je je open stelt om hoeveelheden tot bij jou te laten brengen. Vrijwilligers die zich hiertoe inzetten brengen de verzamelde hoeveelheden op geregeld tijdstip tot bij het algemeen verzamelpunt.  Desnoods proberen we hier een regeling te treffen om die tot bij ons te krijgen, mocht dit om de een of andere reden niet mogelijk zijn. Vaste mensen die zich hiervoor inzetten kunnen reeds zakken krijgen die bestemd zijn voor het collecteren van de kroonkurken, maar die dan ook reeds gesorteerd in deze zakken verenigd worden.

Personen die heel graag een handje komen toesteken op ons vast verzameladres om te helpen sorteren en/of bij de weging van de kroonkurken te helpen, zijn eveneens meer dan welkom!

 

Zelfs ook scholen kunnen zich open stellen om als inzamelpunt te fungeren, waarbij er op regelmatige basis ophaling van kroonkurken kan worden voorzien.
Momenteel zijn we in een testfase om kinderen ook op een speelse wijze kennis te laten maken waarom er kroonkurkjes verzameld worden. Na evaluatie staan wij hier zeker voor open om hier verder op in te gaan. Heb je hier interesse in, laat het zeker niet na om al reeds hiervoor ons te contacteren.