We bieden de lotgenoten en hun familie een oversteekplaats…

 

We geven lotgenoten de mogelijkheid om samen te laten komen op regionale contactdagen.

Op deze manier toegankelijke manier willen we lotgenoten verenigen, en dit ook met een lage drempel om de oversteek te maken.

Ook partners zijn welkom hier om een babbeltje te maken! Hier kunnen dingen aan bod komen die in groep kunnen besproken of gevraagd worden, maar biedt ook de mogelijkheid om gewoon eens nader kennis te maken, dan alleen het online gedeelte.

Dit om het feit om tegemoet te komen aan de lotgenoten die geen verre afstanden meer kunnen overbruggen of geen vervoer hebben voor ergens naartoe te komen. Ook aan de lotgenoten die maar korte momenten hiervoor de tijd hebben omwille van gezondheidsredenen wordt op deze manier gedacht.

Deze dagen wordt gespreid over verschillende locaties verspreid over de West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Hier kunnen ook verschillende zaken aangekaart worden, en kunnen ook partners en kinderen elkaar leren kennen.

Toekomstgericht is het de bedoeling om jaarlijks ook een lotgenoten- en familiedag te organiseren.

 

 

DE EERSTE MEETINGS EN KLETSADRESSEN VOOR HET NAJAAR 2019 ZIJN BEKEND !

 

 

 

 

Het zebrapad komt naar je toe in verschillende provincies! Kom en maak de oversteek…

 

Door een minimum aantal leden vanuit Limburg verwelkomen we graag deze Dazzle leden bij de locatie bv. in Herent of Antwerpen…

Deelname is gratis, maar toch graag een inschrijven om een zicht te hebben wie we waar mogen verwachten!

Omdat het ook belang kan zijn dat partners/mantelzorgers ook ervaringen samen of met andere lotgenoten kunnen delen worden die eveneens uitgenodigd.

Ouders van kinderen met EDS of HSD en de kids zelf zijn ook meer dan welkom!

We hopen dat jullie even enthousiast zijn….


De meetings beginnen om 15u en worden afgerond rond 18u.

Graag inschrijven via sylvie@zebrapadvzw.be