Zebrapad behartigd zich ook over de belangen van de patiënten getroffen door EDS of HSD.

Door de bejegening willen wij inspelen op de noden en behoeften van lotgenoten, die een zeer actieve rol spelen binnen de vereniging. Binnen de patiëntengroep streven we naar een zo groot mogelijke patiëntenparticipatie waarbij we een groot belang hechten aan de stem van de lotgenoten.

Die stem willen wij laten horen met als doel situaties bespreekbaar te maken en te verbeteren.

ZEBRA emPOWERment

 

THE DAZZLE heeft vooral de bedoeling om samen met lotgenoten te werken aan de toekomst…


THE DAZZLE => ZORGT VOOR ONDERSTEUNING!

 

Zebrapad VZW is een effectief lid van RaDiOrg, die een overkoepelende organisatie is in België, die de belangen verdedigd voor personen met een zeldzame ziekte.

 

RaDiOrg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte. Deze overkoepelt alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziekten, en staan iedereen bij met raad en daad.

 

Hun missie is ervoor te zorgen dat jullie stem wordt gehoord door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken. De weg wijzen met heldere informatie. Ruchtbaarheid geven aan de activiteiten die er zijn voor mensen met zeldzame ziekten.

 

Samen met alle verenigingen en patiënten vormen zij één groot front!

 

Zebrapad VZW, Sylvie Eggermont en Prof. Dr. Malfait werden genomineerd voor de Edelweiss Awards 2020 !

 

Onze dank gaat uit naar de lotgenoten voor het vertrouwen en de ondersteuning die zij op hun beurt geven aan de vereniging!

 

Zebrapad VZW is een effectief lid van Het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Deze vereniging wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. Zij wil patiëntenverenigingen samenbrengen, noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen, vertegenwoordiging en inspraak realiseren alsook signaleren, informeren en mee beslissen.