ZEBRAPAD VZW BEHARTIGT DE BELANGEN VAN DE PATIËNTEN GETROFFEN DOOR EDS OF HSD

 

Door de bejegening willen wij inspelen op de noden en behoeften van lotgenoten, die een zeer actieve rol spelen binnen de vereniging. Binnen de patiëntengroep streven we naar een zo groot mogelijke participatie waarbij we een groot belang hechten aan de stem van de lotgenoten.

Die stem willen wij laten horen met als doel situaties bespreekbaar te maken en te verbeteren.

 


Onze patiëntenvereniging is een partner van The Ehlers Danlos Society
waarbij we ook een erkenning genieten als steungroep en liefdadigheidsorganisatie voor patiënten getroffen door de Ehlers-Danlos Syndromen (EDS) of een Hypermobilitleitsspectrumaandoening (HSD).

Dit wereldwijde netwerk streeft samen om het bewustzijn rond deze aandoeningen te vergroten, de zorg en de ondersteuning van personen uit deze doelgroep te verbeteren.

 


Onze Verantwoordelijke van de Stuurgroep Belangenbehariging, Audrey, is namens Zebrapad VZW voorzitter van de Vlaamse Adviesraad Handicap die advies geeft aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.

NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap geeft advies aan de Vlaamse Regering over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.

Personen met een handicap willen meebeslissen over de wetten en regels die hun leven beïnvloeden. Via NOOZO kunnen personen met een handicap hun ervaringen inbrengen en actief meewerken aan adviezen om het beleid te verbeteren.

NOOZO staat voor “niets over ons, zonder ons”.

 


Zebrapad VZW is een effectief lid van RaDiOrg
, die een overkoepelende organisatie is in België, die de belangen verdedigd voor personen met een zeldzame ziekte.

 

RaDiOrg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte. Deze overkoepelt alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziekten, en staan iedereen bij met raad en daad.

 

Hun missie is ervoor te zorgen dat jullie stem wordt gehoord door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken. De weg wijzen met heldere informatie. Ruchtbaarheid geven aan de activiteiten die er zijn voor mensen met zeldzame ziekten.

 

Samen met alle verenigingen en patiënten vormen zij één groot front!

 


Zebrapad VZW is een effectief lid van Het Vlaams Patiëntenplatform vzw
.

Deze vereniging wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. Zij wil patiëntenverenigingen samenbrengen, noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen, vertegenwoordiging en inspraak realiseren alsook signaleren, informeren en mee beslissen.

 


Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact staan centraal bij Trefpunt Zelfhulp. 

Voor alle vragen hierover kan men hier terecht…

 


Orphanet is de portaalsite voor zeldzame ziekten waarbij Zebrapad VZW gekwalificeerd is als nationale vereniging voor patiënten met het Ehlers-Danlos Syndroom.

 


Eurordis komt op voor de belangen van zeldzame aandoeningen op Europees niveau. 

 

Eurordis is een belangrijke gesprekspartner van het Europees parlement over de daar ontwikkelde richtlijnen voor zorg voor zeldzame aandoeningen in de lidstaten. Eurordis is een vereniging van patiëntenorganisaties en individuele personen die opkomen voor de belangen van zeldzame aandoeningen en zich met name richten op de verbetering van de levenskwaliteit.