Kyfoscoliotic EDS

of voorheen type VIA en B

Kyfoscoliotisch Ehlers-Danlos Syndroom

 

Een zeldzame systemische ziekte waarvoor twee subtypen bestaan, ofwel gerelateerd aan het gen PLOD1 of FKBP22 , en waarvoor de klinisch overlappende kenmerken congenitale spierhypotonie, congenitale of vroeg beginnende kyfoscoliose (progressieve of niet-progressieve) en gegeneraliseerde gewrichtshypermobiliteit omvatten met dislocaties/subluxaties (met name van de schouders, heupen en knieën).

Bijkomende kenmerken die in beide subtypen kunnen voorkomen, zijn hyperextensibiliteit, gemakkelijke kneuzingen van de huid, ruptuur/aneurysma van een middelgrote slagader, osteopenie/osteoporose, blauwe sclerae, navelstreng of inguinale hernia, borstmisvorming, marfanoïde habitus, talipes equinovarus, en brekingsfouten.

Gen-specifieke kenmerken, met variabele presentatie, worden bovendien waargenomen in elk subtype.

 

Belangrijke criteria zijn:

  1. Congenitale spierhypotonie;
  2. Congenitale of vroege aanvang kyfoscoliose (progressief of niet-progressief)
  3. GJH met dislocaties/subluxaties (met name schouders, heupen en knieën).

 

Er zijn tien kleine criteria, evenals genspecifieke kleine criteria (vier voor PLOD1 en vier voor FKBP14 ) :  

 

Minimale criteria die suggestief zijn voor kEDS zijn 1 en 2 van de belangrijkste criteria – aangeboren spierhypotonie en congentiële / vroege aanvang van kyfoscoliose – plus ofwel: hoofdcriterium 3, of drie kleinere criteria (algemeen of genspecifiek).

 

  • Kyphoscoliotic Ehlers-Danlos-syndroom als gevolg van een FKBP-14-tekort

    Subtype-specifieke manifestaties omvatten aangeboren gehoorstoornis (sensorineuraal, geleidend of gemengd), folliculaire hyperkeratose, spieratrofie en blaasdiverticula. Moleculair testen is verplicht om de diagnose te bevestigen.
  • Kyphoscoliotic Ehlers-Danlos-syndroom als gevolg van lysylhydroxylase 1-tekort

    Subtype-specifieke manifestaties zijn onder meer huidbreekbaarheid, atrofische littekens, sclerale / oculaire fragiliteit / ruptuur, microcornea en gezichtsdysmorfologie (zoals laag geplaatste oren, epicantale plooien, naar beneden hellende palpebrale kloven, hoog gehemelte). Moleculair testen is verplicht om de diagnose te bevestigen.

 

kEDS heeft een autosomaal overervingspatroon.

De prevalentie wordt geschat op 1 op de 100.000 .

 

Een definitieve diagnose vereist bevestiging door testen.

De meerderheid van patiënten met kEDS herbergt biallele mutaties in PLOD1 . Recent zijn biallele mutaties geïdentificeerd in FKBP14 bij patiënten die een fenotype vertonen dat klinisch grotendeels overlapt met kEDS-PLOD1.

De laboratoriumbevestiging moet beginnen met een urinetest met behulp van krachtige vloeistofchromatografie (om de verhouding van lysyl-pyridinoline tot hydroxylysyl-pyridinoline-kruisverbindingen te evalueren; een normale verhouding is ~ 0,2, terwijl het bereik van kEDS-PLOD1 2-9 is).

Deze methode is snel en kosteneffectief en kan ook worden gebruikt om de pathogene status van een variant van onzekere significantie te bepalen. Moleculaire analyse kan volgen als de urinetest normaal is.

Terwijl de afwezigheid van een abnormale urinaire LP / HP-verhouding de diagnose van kEDS-PLOD1 uitsluit, sluit de afwezigheid van de bevestigende genetische bevindingen de diagnose van kEDS niet uit, omdat andere nog te ontdekken genen met dit fenotype kunnen worden geassocieerd.

Alternatieve diagnoses moeten echter worden overwogen in afwezigheid van PLOD1 of FKBP14 mutaties.

BRON :

The Ehlers-Danlos Society
www.ehlers-danlos.com

Orphanet
www.orpha.net

Wikipedia
www.wikipedia.org