We bieden de lotgenoten en hun familie of mantelzorger een oversteekplaats…

 

 

Wanneer u geconfronteerd wordt met EDS of HSD, of de gevolgen ervan, kan het fijn zijn om contact te hebben met lotgenoten. Deze personen zijn immers in een vergelijkbare situatie terecht gekomen, waarbij men meestal herkenning en steun vindt.

Daarom biedt Zebrapad VZW de mogelijkheid om deel te nemen aan regionale contactmomenten met als doel lotgenoten te verenigen, en richt hiervoor de Zebraz Meetz Zebraz Meetingz in.

 

Op deze meetings kunnen patiënten kennismaken en ervaringen/verhalen uitwisselen in een informeel kader, op een laagdrempelige manier.

 

Ook partners en mantelzorgers zijn welkom hier om een babbeltje te maken en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomsten vinden steeds plaats in het bijzijn van (verschillende) medewerkers van de organisatie.

We maken er werk van om steeds locaties te zoeken die goed toegankelijk zijn, en zodat ook personen met mobiliteitsproblemen kunnen deelnemen aan deze fysieke bijeenkomsten.

Dit om tegemoet te komen aan de lotgenoten die geen verre afstanden meer kunnen overbruggen of gebruik moeten maken van het openbaar vervoer. Alsook aan de patiënten die korte afstanden kunnen overbruggen omwille van gezondheidsredenen wordt gedacht.

Het is een streven om steeds rolstoeltoegankelijke locaties voor te kunnen stellen.

 

Deze ontmoetingsdagen vinden afwisselend plaats over verschillende locaties verspreid over West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Dit najaar organiseert Zebrapad VZW terug de meetings over verschillende locaties. Deze zullen plaatsvinden in Gent, Antwerpen en Herent.

Indien uw provincie niet aan bod komt dit najaar, kan u zeker aansluiten in een of meerdere andere provincies. We hebben de insteek om een gevarieerd aanbod te brengen waar bij volgende bijeenkomsten dan bv. West-Vlaanderen en Limburg aan bod zullen komen.

 


Kom naar onze meetings en maak samen met ons de oversteek…

 

Deelname voor patiënten met EDS of HSD houdt de organisatie gratis.

 

Omdat het ook van belang kan zijn dat partners/mantelzorgers ook ervaringen, samen of met andere lotgenoten kunnen delen, zijn deze eveneens meer dan welkom!

We verwelkomen graag jongeren vergezeld van (een) ouder(s). Ouders van jongere kinderen met EDS of HSD kunnen ook deelnemen aan deze meetings.
Voor jongere kinderen voorzien wij geen animatie gedurende de meeting, aangezien het voornamelijk de bedoeling is om ervaringen uit te kunnen wisselen.

 

Enkel voor partners/mantelzorgers of ouders wordt een kleine bijdrage gevraagd voor deze meetings, waarbij 2 consumpties voorzien zijn op de locatie van inschrijving.

Aanwezige patiënten krijgen door de organisatie 2 consumpties aangeboden.

 

Voor beide situaties vragen we om tijdig uw komst te bevestigen door het versturen van een inschrijvingsformulier.

Dit om een zicht te hebben wie we op welke locatie mogen verwachten, omwille van organisatorische en praktische redenen.

 

Belangrijk om weten is dat u steeds kan deelnemen aan onze Zebraz Meetz Mebraz Meetingz. Inschrijven voor meerdere meetings kan… Hiervoor dient u een apart inschrijvingsformulier te versturen per meeting!

 

Inschrijven kan steeds tot en met de dinsdag voor de door u gekozen meeting. Op woensdag worden de reserveringen hiervoor afgesloten.

 

 

Inschrijving Zebraz Meetz Zebraz Meetingz

Betaalde inschrijvingsgelden worden niet terug betaald indien men niet aanwezig is op de meeting(s).

 

Zebrapad VZW volgt voor deze meetings de Coronamaatregelen geldende voor de horeca.