Praatnamiddag in een ongedwongen sfeer voor lotgenoten en hun partner of mantelzorger, of ouders van kinderen jonger dan 18 jaar gediagnosticeerd met EDS of HSD.

DOEL

 

Zebrapad VZW organiseert als patiëntenvereniging regionale praatnamiddagen om lotgenoten met elkaar te verbinden. Op deze informele bijeenkomsten vinden lotgenoten vaak een lotgenoot uit de buurt gezien het gaat om ontmoetingsmomenten die in verschillende provincies worden georganiseerd. Uit deze ontmoetingskansen leer je vaak andere mensen kennen en hieruit groeien vaak vriendschappen, zo blijkt.

Wanneer u geconfronteerd wordt met een bindweefselaandoening en de gevolgen ervan kan het fijn zijn om contact te hebben met lotgenoten. Deze personen zijn immers in een vergelijkbare situatie terecht gekomen en vinden daardoor meestal herkenning. Deze personen hebben vaak nood aan erkenning en begrip. Het is belangrijk dan men ervaringen, problemen en bezorgdheden met elkaar kan delen. Door het initiatief te nemen om deze mensen dichter bij elkaar te brengen vindt met vaak steun en voelt men zich gehoord. Het is de ideale gelegenheid om advies en raad in te winnen. Je krijgt het gevoel dat je er niet alleen bent met dezelfde problematiek. Dit alleen al is van onschatbare waarde.

Doordat er vriendschappelijke babbels worden gevoerd met een spontane uitwisseling van informatie, verhalen, tips en ervaringen door lotgenoten in een soortgelijke situatie terecht zijn gekomen, kan je meer veerkracht en inspiratie vinden om nog meer grip te krijgen om met de problemen om te gaan die gepaard gaan met het leven met een bindweefselaandoening, of de dingen waar je nog mee worstelt. De meetings zorgen voor een psychosociaal effect en een steun voor (terug) participeren in de maatschappij. Zebrapad VZW legt ook een beklemtoning naar een positievere beeldvorming die samenhangt met de aandoening(en).

Lotgenotencontact is geen vervanging van advies van een arts of hulpverlener, maar heeft een meerwaarde als aanvulling op de (para-)medische zorg.

 

LOTGENOTEN EN HUN NAASTEN

 

Bij lotgenoten kan u terecht voor informatie en steun. De praatnamiddagen zijn voor velen ook een vorm van sociaal contact waar je tegelijk een luisterend oor vindt en waar men kan ventileren. Je maakt tenslotte bijna hetzelfde mee doordat je in nagenoeg dezelfde situatie bent terecht gekomen. Dit is de kans om met een koffie en een koekje, of iets fris, even los te komen van de dagdagelijkse situatie en ook andere mensen te leren kennen.

Omdat het deugd kan doen om te praten met gelijkgestemden, krijgen partners en mantelzorger ook op deze meetings de kans om hun verhaal bij mensen kwijt te kunnen doordat deze ook geconfronteerd werden met EDS of HSD, en wat het allemaal met zich meebrengt.  Ook ouders van kinderen die gediagnosticeerd zijn met een van de Ehlers-Danlos Syndromen of Hypermobility Spectrum Disorder zijn welkom om aan te sluiten bij deze praatnamiddag omwille van dezelfde reden: niemand begrijpt je beter dan iemand die hetzelfde doormaakt. Leven met EDS of HSD heeft niet alleen een sterke impact op het leven van de patiënt, maar ook op dat van hun naasten.

 

LOCATIES

 

We organiseren jaarlijks verschillende ontmoetingsdagen verspreid over verschillende Vlaamse provincies. Deze gaan telkens door op locaties waarbij er rekening gehouden wordt of deze vlot bereikbaar zijn, en deze rolstoelvriendelijk zijn zodat ook personen met mobiliteitsproblemen kunnen deelnemen aan deze fysieke bijeenkomsten.

Deze ontmoetingsdagen vinden dus afwisselend plaats over verschillende locaties verspreid over West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Het is geen vereiste om enkel in te schrijven voor een meeting in jouw buurt. Als je graag meerdere meetings bijwoont, verspreid over verschillende provincies, ben je hiertoe zeker in de  mogelijkheid. Of stel dat de datum voor de meeting georganiseerd in jouw provincie je net niet uitkomt, dan is het nog altijd een optie om deel te nemen aan een praatnamiddag op een datum en plaats die je wel deze mogelijkheid bieden.

De bijeenkomsten vinden steeds plaats in het bijzijn van medewerkers van de vereniging, van 14u tot 17u.

 

INSCHRIJVEN

 

INSCHRIJVEN IS VEREIST!

 

We vragen we om tijdig uw komst te bevestigen door het versturen van het onderstaande inschrijvingsformulier.

Dit om een zicht te hebben wie we op welke locatie mogen verwachten, omwille van organisatorische en praktische redenen.

 

Belangrijk om weten is dat u kan deelnemen aan alle Zebraz Meetz Mebraz Meetingz.

Inschrijven voor meerdere meetings kan steeds, maar hiervoor dient u een apart inschrijvingsformulier te versturen per meeting!

 

Als je ingeschreven bent, verwachten we dan ook dat je komt. 

Mocht dan toch niet kunnen deelnemen aan de Zebraz Meetz Zebraz Meeting, dan kunnen we helaas het inschrijvingsgeld niet terug betalen, als er niet tijdig  ( 1 week op voorhand ) geannuleerd wordt.

Om organisatorische redenen vragen we wel om ons per mail via info@zebrapadvzw.be te verwittigen indien je ingeschreven bent, en onverwachts toch niet kan komen.

 

LOCATIES MEETINGZ


ZATERDAG 29 JUNI 2024 –

ZEBRAZ MEETZ ZEBRAZ WEST-VLAANDEREN


Buda Kitchen

 

Budastraat 52 
8500 Kortrijk

Inschrijvingen werden afsgesloten