De motivatie waarom net kroonkurken zouden moeten gespaard worden is eigenlijk zéér simpel.

Dit door de laagdrempeligheid alsook doordat er geen rechtstreekse financiële bijdrage gevraagd wordt.

 

Vaak vraagt men naar nadere toelichting over hoe dat deze actie tot stand is gekomen. Mede door dit is dit ook een vorm van meer (h)erkenning creëren over de bindweefselaandoening,
en op dien manier EDS meer naambekendheid te bezorgen. Door de zeldzaamheid van de aandoening kent de meerderheid van de populatie het bestaan er niet van af. Door erover te communiceren worden contacten gelegd, en wint de actie en de aandoening aan mond-aan-mond reclame.

 

De bereidwilligheid en het enthousiasme tot medewerking voor dit project is groot, en de moeite klein.

 

Waarover het hoofdzakelijk draait is dat het gaat over alle kleine verwerpelijke dingen
die wel van tel zijn, en samen iets kostbaars kunnen betekenen!

 

Het is zeker de moeite te doen om alles samen te brengen, voor kleine dingen die te verwaarlozen zijn , maar wat samen betekenis kan geven in een ruime context!

Alle dingen, hoe klein ze ook zijn, betekenen iets… Als ze samen groter zijn in voorkomen kan daar meer betekenis aan gegeven worden.

Dit is ook zo met onze in eerste instantie ‘afvallige’ kroonkurken…
MAAR ze zijn wel een belangrijke schakel om een mechanisme in werking te stellen. In dit systeem zijn alle onderdelen van belang, want de ene schakel houdt de andere in stand. Daarom is het nodig dat alle krachten gebundeld worden om op die manier tot een geslaagde werking te komen, en doelen te bereiken!

 

SPAARPUNTEN

Verzamelt u kroonkurken voor Zebrapad VZW door zelf op pad te gaan of uw eigen connecties aan te spreken voor kroontjes?

Breng je die zelf tot bij een vast inleverpunt?

Kortom : u bent in actie voor onze kroonkurkenactie?

Laat het ons weten!

U kan bij ons terecht voor promotiemateriaal omtrent de kroonkurken, wat Zebrapad VZW doet en waarom en info omtrent EDS & HSD !

OPHAALPUNTEN

Verzamelt u kroonkurken voor Zebrapad VZW door zelf op pad te gaan of uw eigen connecties aan te spreken voor kroontjes?

Uw familie, vrienden, kennissen … kunnen bij jou met hun kroontjes terecht?

Je staat liever niet met naam en adres vermeld als vast inleverpunt op onze website, maar u bent dus wel actie voor de kroonkurkenactie?

Laat het ons weten!

U kan bij ons terecht voor promotiemateriaal omtrent de kroonkurken, wat Zebrapad VZW doet en waarom en info omtrent EDS & HSD !

Onze vrijwilligers kunnen op regelmatige basis de kroonkurken bij de daarvoor voorziene ophaalrondes ophalen indien u de kroonkurken een plekje kunt geven tot we bij u langs komen.

INLEVERPUNTEN

Verzamelt u kroonkurken voor Zebrapad VZW door zelf op pad te gaan of uw eigen connecties aan te spreken voor kroontjes?

Uw familie, vrienden, kennissen … kunnen bij jou met hun kroontjes terecht?

Personen uit de buurt kunnen bij jou terecht met hun kroontjes door deze te laten leveren bij u thuis?

Je krijgt graag de vermelding en (h)erkenning als vast inleverpunt op onze website, en u bent dus volledig in actie voor de kroonkurkenactie?

Laat het ons weten!

U kan bij ons terecht voor promotiemateriaal omtrent de kroonkurken, wat Zebrapad VZW doet en waarom en info omtrent EDS & HSD !

Onze vrijwilligers kunnen op regelmatige basis de kroonkurken bij de daarvoor voorziene ophaalrondes ophalen indien u de kroonkurken een plekje kunt geven tot we bij u langs komen.

U krijgt de erkenning en het uithangbord van Zebrapad VZW als ‘INLEVERPUNT’


Zebrapad VZW organiseert op regelmatige basis ophaalrondes voor de kroonkurken doorheen de provincies en komt langs bij ophaal- en inleverpunten.

 

De organisatie zet hiervoor vrijwilligers en middelen in om dit mogelijk te kunnen maken. Op een regelmatig tijdstip worden hiervoor routes uitgestippeld, waarbij we ons per regio of provincie richten. De verantwoordelijke voor deze werking contacteert deze punten per mail wanneer men hiervoor langskomt.

Indien u als ophaal- of inleverpunt het aantal kroonkurken ziet toenemen waarbij een u voor plaatsgebrek vreest, contacteer dan best via kroonkurken@zebrapadvzw.be zodat de ritten eventueel eerder ingepland kunnen worden indien we hiervoor in de mogelijkheid zijn.