Zebrapad VZW is een Vlaamse vereniging voor patiënten die geconfronteerd worden met EDS en HSD. 

Jouw lidmaatschap is een statement!


Uw engagement betekent een verbinding tussen lotgenoten en Zebrapad VZW
waarbij je de doelstellingen die de vereniging voor ogen heeft ondersteunt, en word je als lotgenoot ook een bondgenoot waarbij je mee zorg draagt van de continuïteit van de vereniging.


Uw lidmaatschap van Zebrapad VZW toont uw steun voor onze benadering van informatie en het bewustzijn over EDS & HSD. Het stelt ons ook in staat de nodige documentatie en communicatiemiddelen te kunnen voorzien, en ontmoetingsmomenten te organiseren die het welzijn en de sociale banden bevorderen.


Door lid te worden help je ons groeien om onze werking te versterken en uit te breiden. Als lid zorg je voor meer impact om samen op onze strepen te staan, en te streven naar meer bewustwording omtrent EDS en HSD. Met hoe meer leden we zijn, hoe representatiever dat we zijn.

 

Lid worden aan een democratische prijs met ledenvoordelen


Omdat we ons richten tot de patiënten zelf houden we de ledenbijdrage aan een zeer democratische en haalbare prijs van
€10 op jaarbasis. Dit is een zeer bewust keuze om het draagbaar te houden voor patiënten omdat deze het vaak financieel niet gemakkelijk hebben.

 

  • U kunt deel uitmaken van een community die rijk is aan uitwisseling van ervaringen en informatie door de exclusieve toegang van de Facebookgroep ‘THE DAZZLE’ voor leden.
  • Door uw binding als lid kan u ongelimiteerd en gratis deelnemen aan onze Zebraz Meetz Zebraz Meetingz, waarbij steeds één of meerdere medewerkers van Zebrapad VZW aanwezig zijn en contact met lotgenoten centraal staat.
  • Voor andere georganiseerde activiteiten door Zebrapad VZW wordt er korting geboden aan leden
  • Leden worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten en acties per mail
  • Om een werking voor, met en door lotgenoten te voorzien zullen wij u ook contacteren met gericht nieuws, mededelingen, berichten
  • Door uw lidmaatschap kan u onze informatiefolders gratis verkrijgen

Wat moet je doen om lid te kunnen worden?


Om lid te worden moet je slechts 2 dingen doen:

  1.  Je kan je verbinden aan onze patiëntenvereniging en hierdoor een engagement met Zebrapad VZW aangaan door het registratieformulier in te vullen, en een ledenbijdrage van €10  te leveren als steun aan de werking van de vereniging.
  2.  Je doet een aanvraag om lid te worden via onze Facebookgroep The Dazzle met de naam die je hebt doorgegeven op het registratieformulier.

Het lidmaatschap van onze vereniging is geldig voor de looptijd van 1 jaar vanaf de datum van inschrijving. Lidmaatschap is mogelijk voor 10 euro per lid. Voor de vernieuwing van uw lidmaatschap wordt u hiervan per mail op de hoogte gebracht.

 

Lid worden is mogelijk indien u een patiënt bent getroffen door het Ehlers-Danlos Syndroom of Hypermobility Spectrum Disorder, of u een ouder bent van een kind van jonger dan 18 jaar getroffen door een van deze aandoeningen.