Documentatie

Wat zijn de Ehlers-Danlos Syndromen

Lees in dit artikel meer over de kenmerken, de tekenen en symptomen en de indeling van de verschillende subtypes van EDS. Verneem hoe het syndroom van Ehlers-Danlos wordt veroorzaakt, hoe deze voorkomen en hoe deze worden overgeërfd. Vragen in verband met de prognose van een persoon met EDS worden beantwoord, en u krijgt een zicht op de diagnosestelling.

Wat is HSD?

Lees in dit artikel meer over de Hypermobility Spectrum Disorders en de werking van de gewrichtshypermobiliteit, de soorten HSD en de secundaire musculoskeletale manifestaties.

EDS diagnostiek 2017

Lees in dit artikel meer over hoe de weg naar een diagnose verloopt en hoe de belangrijkste en minder belangrijke criteria helpen om het subtype te bepalen dat het meest volledig past. Vind hier een overzicht van de diagnostische criteria uit 2017 van alle subtypes onder de Ehlers-Danlos Syndromen.

EDS-types

Lees in dit artikel meer over de indeling van de Ehlers-Danlos Syndromen in de 13 subtypes. Vind hier ook de typetabel terug met daarin het overervingspatroon, de genetische basis en de betrokken proteïnen.

Gewrichtshypermobiliteit beoordelen

Lees in dit artikel hoe de gewrichtshypermobiliteit wordt beoordeeld aan de hand van het Beighton scoresysteem van 9 punten. Verneem ook meer over de vijf punten vragenlijst in verband met historische gegeneraliseerde gewrichtshypermobiliteit.

Wat is de prevalentie van EDS en HSD?

Lees in dit artikel of de Ehlers-Danlos Syndromen en Hypermobiliteitsspectrumstoornissen zeldzaam of meer voorkomend zijn.

Hypermobiel Ehlers-Danlos syndroom (hEDS) versus hypermobiliteitsspectrumstoornissen (HSD)

Lees in dit artikel meer over het essentiële verschil tussen hEDS en HSD dat ligt in de strengere diagnostische criteria voor hEDS in vergelijking met HSD. Krijg meer duiding over het spectrum van asymptomatische – pathologische (HSD)  tot  syndromale gewrichtshypermobiliteit (hEDS).

Kinderbescherming, EDS en HSD

Lees in dit artikel meer over een samenvatting over de bedenkingen van de tekenen en symptomen die gezien worden bij kinderen of jongeren die twijfel zouden kunnen oproepen in verband met kindermishandeling of zelfbeschadiging. Vind hier ook ondersteunende tips voor het beoordelen van de bezorgdheden.

Presentatie over de Ehlers-Danlos Syndromen en hypermobiliteitsspectrumstoornissen

Vind in deze presentatie meer info over de Ehlers-Danlos Syndromen en een overzicht van de Internationale classificatie van 2017 met de indeling van de 13 verschillende subtypes. Ontdek meer over de rol van het bindweefsel. Verneem meer over de beoordeling van gewrichtshypermobiliteit, en de soorten van asymptomatische – pathologische (HSD) tot syndromale (hEDS)  en de types onder de hypermobiliteitsspectrumstoornissen. Krijg een zicht op de secundaire musculoskeletale manifestaties en de geassocieerde problemen buiten het musculoskeletale systeem. Vind richtlijnen in verband met fysiotherapie, autonome disfunctie, chronische vermoeidheid, gastro-intestinale aandoeningen, orthopedische zorg, neurologische en wervelkolomproblemen, painmanagement, mondproblemen en problemen met temporomandibulair gewricht, mestcelaandoeningen en tot slot bij psychiatrische en psychologische problemen.

POSTER – Wat zijn de Ehlers-Danlos Syndromen

Vind hier een algemene samenvatting over de Ehlers-Danlos Syndromen

POSTER – Wat zijn hypermobiliteitsspectrumstoornissen

Vind hier een algemene samenvatting over hypermobiliteitspectrumstoornissen

We willen The Ehlers Danlos Society bedanken voor de toestemming om de Nederlandstalige versie van deze nuttige informatie te mogen publiceren op onze website.

Alle teksten en afbeeldingen zijn beschermd door het auteursrecht.Het overnemen van deze teksten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.