Zebrapad vzw streeft niet alleen naar meer (h)erkenning en financiële steun voor CMGG, maar wil ook voor én met lotgenoten ‘iets’ doen…

 

Daarom engageren wij ons ook om voor en met lotgenoten aan de slag te gaan om nog meer doelstellingen te kunnen bereiken toekomstgericht!

 

Daarvoor is het belangrijk dat onze krachten gebundeld kunnen worden, en dingen gericht kunnen aanpakken. Daarom startten we enkele projecten op om nog meer interactie te bereiken, maar ook zoveel mogelijk hieruit te leren.

Het is de bedoeling om hier nog verder op in te gaan, en daarvoor willen  we op jullie ‘ervaringen’ steunen.

Na slechts één jaar lokale werking gingen we ervoor om ruimer te werken en hebben hierin de grenzen te verleggen!