Voor elke gift vanaf €40 zijn wij in de mogelijkheid om een fiscaal attest uit te schrijven.

 Afhankelijk van uw inkomen kan u ongeveer de helft van uw gift recupereren via de personenbelasting.

 

Het is belangrijk om te weten dat de giften kunnen verspreid worden over het jaar, maar moet  in totaal een minimum van €40  op jaarbasis bedragen wil u hiermee een fiscaal voordeel doen! De overheid kent u hiervoor een belastingsvermindering toe indien het bedrag van €40 gedurende het jaar rechtstreeks gedoneerd werd aan Zebrapad VZW.

 

 

 

Indien je dus per jaar minstens €40 stort op het officieel Zebrapad VZW rekeningnummer BE75 9731 8820 1151, en het gaat over een zuivere gift waar dus geen materiële tegenprestatie tegenover staat, zal u in maart het jaar erop een fiscaal attest ontvangen.

BELANGRIJK daarvoor is om zeker alle adresgegevens te vermelden zodat we ook de fiscale fiche kunnen bezorgen indien je daar recht op hebt.

 

Door eventueel jaarlijks een hoger bedrag te storten doet u zelf meer voordeel, en ondersteun je tegelijk de werking van Zebrapad VZW!

 

 

 

 

 

Giften door ingezamelde gelden van acties zijn voor de fiscus geen zuivere giften, en hiervoor is dus geen fiscaal attest mogelijk.

 

Sponsoringsgelden die dus met een tegenprestatie verbonden zijn, zijn daardoor ook geen zuivere gelden. Voor sponsoring is een factuur om in te brengen wel mogelijk!