Zebrapad VZW is een erkende instelling die in de mogelijkheid is om giften fiscaal aftrekbaar te maken !

 

Het feit dat Zebrapad VZW fiscale attesten kan uitschrijven bij giften vanaf 40 euro is de garantie dat onze organisatie erkend is als een betrouwbaar goed doel door de overheid, en we hierop ook gecontroleerd worden.

Een financiële steun ?

Dank je wel voor de steun!
Dat kan via overschrijving op dit rekeningnummer:

IBAN: BE75 9731 8820 1151

Zebrapad VZW – Koekuitweg 2 – 8570 Anzegem

Met als mededeling: Naam + rijksregisternummer + GIFT

 

Voor elke gift vanaf €40 zijn wij in de mogelijkheid om een fiscaal attest uit te schrijven.


IN DE MEDEDELING MOET ‘GIFT’ EN JE ‘RIJKSREGISTERNUMMER’ VERMELD WORDEN*

Ondernemingen dienen in de mededeling hun ondernemingsnummer te vermelden om een fiscaal attest te bekomen.

 

Door een gift te doen aan ons erkend goed doel geniet je belastingvermindering van 45 procent van jouw totale gift. Een gift van 40 euro kost je dus ongeveer 22 euro.

 

* Je rijksregisternummer ingeven is verplicht sinds 2024 om fiscale aftrekbaarheid te kunnen bekomen voor giften vanaf 40 euro per jaar! Indien er geen vermelding is van een rijksregisternummer kan er géén fiscaal attest worden opgemaakt. Je rijksregisternummer kan je terugvinden op de achterzijde van je identiteitskaart.

 

Het is belangrijk om te weten dat de giften kunnen verspreid worden over het jaar, maar moet  in totaal een minimum van €40  op jaarbasis bedragen wil u hiermee een fiscaal voordeel doen! Je kan ook een fiscaal voordeel doen als je verspreid over het jaar minstens 40 euro hebt gedoneerd! De overheid kent u hiervoor een belastingsvermindering toe indien het bedrag van €40 gedurende het jaar rechtstreeks gedoneerd werd aan Zebrapad VZW.

 

Indien je dus per jaar minstens €40 stort op het officieel Zebrapad VZW rekeningnummer BE75 9731 8820 1151, en het gaat over een zuivere gift waar dus geen materiële tegenprestatie tegenover staat, zal u in maart het jaar erop een fiscaal attest ontvangen om bij je personenbelasting te voegen.

 

BELANGRIJK daarvoor is om de nodige gegevens te vermelden zodat we ook de fiscale fiche kunnen bezorgen indien je daar recht op hebt.

Giften door ingezamelde gelden van acties zijn voor de fiscus geen zuivere giften, en hiervoor is dus geen fiscaal attest mogelijk. Fiscale attesten zijn dus enkel verkrijgbaar voor persoonlijke en rechtstreekse giften. Een persoonlijke en rechtstreekse gift via overschrijving als inzameling voortvloeiend of uitgaande van een verjaardag, huwelijk, pensioenviering etc. kunnen wel.

Mocht u van plan zijn om een inzamelingsactie voor Zebrapad VZW te organiseren, kan u hierover meer info terug vinden via ‘ Actie voor Zebrapad ‘.

Sponsoringsgelden die dus met een tegenprestatie verbonden zijn, zijn daardoor ook geen zuivere gelden. Voor sponsoring rechtstreeks aan de VZW is een factuur om in te brengen wel mogelijk!