Zebrapad VZW is een erkende instelling die in de mogelijkheid is om giften fiscaal aftrekbaar te maken !

 

Door de nieuwe maatregelen voor  het derde luik van het FEDERAAL PLAN voor Sociaal en Economische Bescherming uitvloeiiende vanuit de CORONACRISIS voegde men een steunmaatregel in voor erkende instellingen die giften fiscaal aftrekbaar kunnen maken.

 

 

DE FISCALE AFTREKBAARHEID VAN GIFTEN VANAF 40 EURO WORDT VERHOOGD VAN 45%  NAAR 60%  IN  2020 !

 

 

Een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt voor belastingsvermindering voor giften. Tegelijkertijd zal de belastingsvermindering voor giften aan erkende instellingen in 2020 verhoogd worden van 45 naar 60%. Deze laatste bepaling is met name gerichte op de vrijwilligerssector en zal ngo’s en non-profitorganisaties steunen waarvan de activiteiten van algemeen belang zwaar zijn getroffen door de crisis.

 

 

CONCREET : giften vanaf €40 worden 60% fiscaal aftrekbaar in plaats van 45% in 2020 !!!

voorbeeld : u doet een gift van € 100, dan is €60 fiscaal aftrekbaar

Voor elke gift vanaf €40 zijn wij in de mogelijkheid om een fiscaal attest uit te schrijven.

 Afhankelijk van uw inkomen kan u ongeveer de helft van uw gift recupereren via de personenbelasting.

 

 

Het is belangrijk om te weten dat de giften kunnen verspreid worden over het jaar, maar moet  in totaal een minimum van €40  op jaarbasis bedragen wil u hiermee een fiscaal voordeel doen! De overheid kent u hiervoor een belastingsvermindering toe indien het bedrag van €40 gedurende het jaar rechtstreeks gedoneerd werd aan Zebrapad VZW.

 

 

 

Indien je dus per jaar minstens €40 stort op het officieel Zebrapad VZW rekeningnummer BE75 9731 8820 1151, en het gaat over een zuivere gift waar dus geen materiële tegenprestatie tegenover staat, zal u in maart het jaar erop een fiscaal attest ontvangen.

 

BELANGRIJK daarvoor is om zeker alle adresgegevens te vermelden zodat we ook de fiscale fiche kunnen bezorgen indien je daar recht op hebt.

 

 

 

 

 

Giften door ingezamelde gelden van acties zijn voor de fiscus geen zuivere giften, en hiervoor is dus geen fiscaal attest mogelijk.

 

Sponsoringsgelden die dus met een tegenprestatie verbonden zijn, zijn daardoor ook geen zuivere gelden. Voor sponsoring is een factuur om in te brengen wel mogelijk!