Vaak vraagt men naar nadere toelichting over hoe dat deze actie tot stand is gekomen. Mede door dit is dit ook een vorm van meer (h)erkenning creëren over de bindweefselaandoeningen op die manier EDS meer naambekendheid te bezorgen.  Door de zeldzaamheid van de aandoening kent de meerderheid van de populatie het bestaan er niet van af. Door erover te communiceren worden contacten gelegd, en wint de actie en de aandoening aan herkenning.

 

De bereidwilligheid en het enthousiasme tot medewerking voor dit project is groot, en de moeite klein.

 

Waarover het hoofdzakelijk draait is dat het gaat over alle kleine verwerpelijke dingen
die wel van tel zijn, en samen iets kostbaars kunnen betekenen!

 

Het is zeker de moeite te doen om alles samen te brengen, voor kleine dingen die te verwaarlozen zijn , maar wat samen betekenis kan geven in een ruime context!

Alle dingen, hoe klein ze ook zijn, betekenen iets… Ze zijn nog meer van tel en van waarde als ze samen gebundeld worden.

Dit is ook zo met onze in eerste instantie ‘afvallige’ kroonkurken…
MAAR ze zijn wel een belangrijke schakel om een mechanisme in werking te stellen. In dit systeem zijn alle onderdelen van belang, want de ene schakel houdt de andere in stand. Daarom is het nodig dat alle krachten gebundeld worden om op die manier tot een geslaagde werking te komen, en doelen te bereiken!

 

 


Zebrapad VZW organiseert op regelmatige basis ophaalrondes voor de kroonkurken doorheen de provincies en komt langs bij ophaal- en inleverpunten.

 

De organisatie zet hiervoor vrijwilligers en middelen in om dit mogelijk te kunnen maken. Op een regelmatig tijdstip worden hiervoor routes uitgestippeld, waarbij we ons per regio of provincie richten. De verantwoordelijke voor deze werking contacteert deze punten per mail wanneer men hiervoor langskomt.

U houdt hiervoor het best rekening met 4 tot 6 weken omdat zoveel mogelijk ophalingen gebundeld worden in een ophaalroute. Indien u als ophaal- of inleverpunt het aantal kroonkurken ziet toenemen waarbij een u voor plaatsgebrek vreest, vraag alvast uw ophaling aan via het formulier zodat de ritten ingepland kunnen worden.