Onze kroonkurkenactie heeft de insteek om naast het verwerven van financiële middelen, ook meer bewustzijn rond de Ehlers-Danlos Syndromen te creëren doordat dit mede onder de aandacht wordt gebracht. Mede door dit is dit ook een vorm van meer (h)erkenning creëren over de bindweefselaandoeningen op die manier EDS meer naambekendheid te bezorgen.  Door de zeldzaamheid van de aandoening kent de meerderheid van de populatie het bestaan er niet van af. Door erover te communiceren worden contacten gelegd, en wint de actie en de aandoening aan herkenning.

 

Deze actie is ondertussen uitgegroeid tot een actie die over het hele land wordt gedragen door vrijwilligers en sympathisanten die kroonkurken verzamelen van particulieren, verenigingen en horeca… en die jaar na jaar gewoon verder gezet wordt. Kroonkurken worden over Vlaanderen gespaard en verzameld door inleverpunten en ophaalpunten.

 

Door deze actie worden er niet direct financiële middelen gevraagd aan personen uit onze doelgroep die het misschien al financieel wat moeilijker hebben, en is er veel enthousiasme om dingen die anders verwerpelijk zijn toch waardevol te maken. Alle dingen, hoe klein ze ook zijn, betekenen iets… Ze zijn nog meer van tel en van waarde als ze samen gebundeld worden. En, op die manier dragen we ook zorg voor het milieu en zijn wij daar ook bewust mee bezig.

 

Om kroonkurken om te zetten in financiële middelen worden deze massaal ingeleverd en gerecycled waarbij de opbrengst bestemd is om het wetenschappelijk onderzoek naar EDS te (onder-)steunen. De middelen worden ook aangewend om onze werking voor lotgenoten verder uit te kunnen bouwen, projecten te voorzien en activiteiten te kunnen inrichten.

 

Hoe meer kroonkurken er ingezameld worden, hoe meer bewustwording over de bestaansreden van deze actie.


En ook hoe groter het bedrag dat Zebrapad VZW kan inzetten om verder onderzoek te financieren, en hoe meer we voor onze lotgenoten kunnen betekenen.

Je kan jouw gespaarde kroonkurken inleveren bij een inleverpunt in jouw regio die je kan terug vinden via de lijst op onze website!


Zebrapad VZW spaart enkel kroonkurken dat metalen dopjes zijn om een fles af te sluiten zoals bv. glazen bier- of frisdrankflesjes, en geen andere materialen.

 

Wil je ons helpen door onze verzameling van kroonkurken uit te breiden, maar is er nog geen inleverpunt bij jou in de buurt of regio? Of je hebt eigenlijk geen zin  of je bent niet in de mogelijkheid om telkens zelf de kroontjes naar een inleverpunt toe te brengen?

 

Dan kan je jezelf registreren als inleverpunt of ophaalpunt als je zelf voldoende ruimte hebt om kroonkurken te bewaren tot onze vrijwilligers deze in een geplande ophaalronde komen ophalen bij jou, of je brengt deze zelf naar het adres van de maatschappelijke zetel van Zebrapad VZW in Anzegem die ook een inleverpunt is.

 

Heel wat lotgenoten en/of hun naaste omgeving engageren zich om kroonkurken te verzamelen en mee te sparen voor onze actie. Daarnaast kan onze actie om heel wat sympathie rekenen van anderen die hun kroontje(s) willen bijdragen aan onze actie!

 

Kroonkurken komen echt van van overal… Horecazaken doneren met graagte hun kroonkurken, bij evenementen en pop-up bars zijn ook heel wat kroonkurken te scoren, ook (plaatselijke) brouwerijen dragen kroonkurken bij… etc. Deze worden door al de personen die onze actie een warm hart toedragen en meesparen opgehaald, en eventueel al reeds gesorteerd als men hiertoe in de mogelijkheid is.


Een groot deel van onze spaarders hebben zich reeds opgegeven als inleverpunt of ophaalpunt
. Het verschil tussen beide opties is dat je als inleverpunt toestemming geeft om je adresgegevens op onze website te publiceren bij de lijst van de inleverpunten, zodat andere spaarders uit je regio bij jou terecht kunnen met hun kroonkurken. Dit is vooral handig voor andere lotgenoten uit de streek of voor mensen uit jouw buurt zodat ze kleinere of iets grotere hoeveelheden bij jou kunnen afleveren.

 

Dit verschilt met de keuze die ophaalpunten maken waarbij ze hun adresgegevens liever niet gepubliceerd zien, waarbij deze ook niet doorgegeven kunnen worden. Op die manier blijft de inzameling beperkt tot de zelf gespaarde kroonkurken, en kunnen anderen niet bij hen terecht.

 

Zowel voor  inleverpunten- en ophaalpunten blijft de manier van ophaling die door Zebrapad wordt georganiseerd hetzelfde. Iedereen kan trouwens ook steeds terecht bij het thuisadres van Zebrapad VZW in Anzegem voor het afleveren van hun kroonkurken. (na afspraak)

 

Ben jij ook enthousiast over onze kroonkurkenactie, en wil je je graag engageren als inleverpunt of ophaalpunt in jouw regio/buurt?

 

 

Ga dan naar volgende webpagina voor meer info om ophaalpunt- of inleverpunt te worden en om je vervolgens te registreren: https://www.zebrapadvzw.be/inleverpunt-of-ophaalpunt-worden/ 

 

Wij zorgen ervoor dat je, indien gewenst, een eenmalig startpakket krijgt toegestuurd met info, flyers en folders, en onze Zebrapad zakken waarin ENKEL gesorteerde kroonkurken in gestockeerd worden. De zakken kunnen enkel bezorgd worden aan personen die de keuze maken om zelf hun reeds kroonkurken te sorteren.

 

 

Hoe meer inleverpunten, hoe groter de kans is dat anderen ook in hun nabije regio terecht kunnen met hun gespaarde kroonkurken!


Hoe meer ophaalpunten, hoe meer de actie over Vlaanderen verspreid en gekend is!

verspreid ook deze afbeelding via de sociale media